INFORMACE    730 542 612    koprivnice@contours.cz

„Nejdříve se vás budou ptát, proč to děláte, potom se vás budou ptát, jak jste to udělali“.