„Nejdříve se vás budou ptát, proč to děláte, potom se vás budou ptát, jak jste to udělali“.